Ansøg om tilskud

Tilskud fra Sygeforsikringen “danmark”

Som medlem af “danmark”, gruppe 1 og 2, gives der DKK 200 i tilskud pr. døgn pr. person. Tilskuddet kræver ikke lægehenvisning. Dog er det en forudsætning for tilskud fra “danmark”, at opholdet finder sted efter længere tids sygdomsbehandling eller direkte efter sygehusophold. Beløbet refunderes af sygesikringen efter endt ophold. Det er vigtigt, at man som gæst oplyser receptionen om, hvis man er på ophold med tilskud fra Danmark. Da skal man fra daglig leder Inger Marie Kronborg have en kvitteret faktura på Rekreationsophold efter endt ophold.


Fonden af 1870

Bestyrelsen af Fonden 1870 mødes en gang om året og uddeler legater. Ansøgningen skal være fonden i hænde inden den 15. marts hvert år for at komme i betragtning til årets uddeling. Yderligere skal alle ansøgninger være vedlagt en diagnose fra egen læge, der beskriver legatansøgerens sygdom. Der gives ikke støtte til allerede afholdt ophold.

Frederiksgade 17
1265 København
Telefon +45 33 12 95 12
Fax +45 33 12 95 15
info@dandersmore.com
www.dandersmore.com
 

Foreningen til støttte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere

Foreningens telefonnummer: 2094 1832(Tirsd. og Torsd. ml. 10-12)
www.sygdomsramte-borgere.dk – mail@sygdomramte-borgere.dk

Postbox 846
Brøndbyøster
2605 Brøndby

Jascha Fonden

Telefon + 45 7020 5599
www.jaschafonden.dk

Stutmesterboligen
Frederiksværksgade 39
3400 Hillerød 

Fonden for Baronessens Hvile- og Rekonvalescenthjem

Formand Knud Hansen
Klostergade 25
5600 Fåborg
Telefon +45 62 61 12 30

I.M.N. Johnsens Fond

v/Eskil Agger
Dragsbækvej 39
7700 Thisted
www.johnsensfond.dk