Ansøg om tilskud

Herunder kan du finde en liste med en række fonde og foreninger, hvorfra du har mulighed for at søge tilskud. Vi anbefaler, at du også undersøger flere muligheder.

Vi gøre opmærksom på, at det er gæstens eget ansvar at søge tilskud, få udbetalt midlerne fra fonden og sørge for, at opholdet bliver udviklet rettidigt.
Fonden af 1870

Bestyrelsen af Fonden 1870 mødes en gang om året og uddeler legater. Ansøgningen skal være fonden i hænde inden den 15. marts hvert år for at komme i betragtning til årets uddeling. Yderligere skal alle ansøgninger være vedlagt en diagnose fra egen læge, der beskriver legatansøgerens sygdom. Der gives ikke støtte til allerede afholdt ophold.

Lundgrens Advokatpartnerselskab
Tuborg Boulevard 12
DK-2900 Hellerup

Att.: Dan Terkildsen
Foreningen til støttte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere

Foreningens telefonnummer: 2094 1832 (Tirsdag og Torsdag mellem kl. 10-12)
www.sygdomsramte-borgere.dk – mail@sygdomramte-borgere.dk

Postbox 846
Brøndbyøster
2605 Brøndby
Jascha Fonden

Stutmesterboligen
Frederiksværksgade 39
3400 Hillerød 
Telefon + 45 7020 5599
www.jaschafonden.dk
I.M.N. Johnsens Fond

v/Eskil Agger
Dragsbækvej 39
7700 Thisted
www.johnsensfond.dk