Naturterapi

Oplev det fantastiske samspil mellem mennesker og naturen samt den effekt, en mindful stund i naturen kan have på både krop- og sind. Vores certificerede naturterapeut tilbyder medarbejderudvikling og andre aktiviteter, med udgangspunkt i naturterapi og den smukke natur, der omgiver os.

Hvad er naturterapi?

Naturterapi er en krops- og oplevelsesorienteret tilgang til læring. Her bruges naturen til at assistere i forandrings- og læreprocesser. Menneskets sanselige og symbolske samspil med naturen inddrages aktivt og er en væsentlig del af læreprocessen.

Naturterapeutens opgave er at tilrettelægge og guide til øvelser, der skaber grundlag for den ønskede forandrings- og læreproces. Hos Feriecenter Slettestrand kan du vælge mellem to typer naturterapi, som du kan læse mere om herunder.

Naturpausen

Naturpausen er tiltænkt grupper, der er i gang med en aktiv dag på feriecenteret – f.eks. i forbindelse med et kursus eller en dag med fysisk aktivitet. Især lange dage, der kræver meget fokus kan medføre en kognitiv udtrætning, koncentrationsbesvær og en mindre effektiv arbejdshukommelse. En mindful pause i naturen er også en pause til de dele af hjernen, der arbejder intensivt under kursusaktivitet. Dette bevidste opmærksomhedsskifte fremmer betingelserne for indlæring og giver fornyet energi til videre kursusaktivitet.

Naturpausen er også en oplagt teambuildingsaktivitet, der er med til at styrke relationerne mellem kollegaerne.

Varighed: 2 timer

Antal: op til 15 deltagere (kontakt os ved større grupper)

Pris: 150,- /deltager

Booking

Oplevelsen bookes igennem os i forbindelse med din gruppebooking – kontakt receptionen på tlf. 9821 7044 eller mail@slettestrand.dk.

Gruppedynamiske processer

Skift kursuslokalet ud med naturen!

Naturen giver mulighed for en anderledes ramme for udvikling af grupper. Der kan arbejdes med allerede kendte udviklingstemaer, således at de naturterapeutiske øvelser understøtter og supplere den igangværende proces i kursuslokalet. Det er også muligt at tilrettelægge komplette forløb, således at hele udviklingsprocessen rammesættes i og med naturen. Disse processer giver gruppens medlemmer mulighed for at opnå ny bevidsthed om eksisterende gruppedynamikker. Fokuspunkter i øvelserne kunne eksempelvis være:

  • At øge bevidstheden om hvilke værdier fællesskabet bygger på.
  • Hvilke ressourcer ligger i samarbejdsrelationerne og hvordan påvirker relationerne fællesskabet?

Antal: op til 15 deltagere (kontakt os ved større grupper)

* Varighed og pris afhænger af jeres ønsker til forløbet og aftales nærmere med Esben. Som udgangspunkt skal der bruges minimum 2 timer

Mød vores naturterapeut!

Naturterapeut Esben Kold | Feriecenter SlettestrandMit navn er Esben Kold. Jeg har været ansat på Feriecenter Slettestrand siden 2013 og arbejder som bostøtte i Boenheden Delfinen, som har til huse på Feriecenter Slettestrand. Jeg er uddannet pædagog og har efterfølgende taget en et-årig efteruddannelse som naturterapeut.

At bo og arbejde så tæt på noget af det smukkeste og vildeste natur i Danmark, præger i høj grad både mit arbejds- og privatliv. Jeg bliver til stadighed forundret over i hvilken grad, samspillet med naturen kan påvirke både fysiske og psykiske tilstande, og denne forundring er med til at give mig energi til at arbejde med at øge bevidstheden om vores forbundethed med naturen.